NADODRZE Sp. z o.o.
dawniej: Spółdzielnia Niewidomych “NADODRZE”

ul. Sadowa 4,
67-115 Bytom Odrzański
tel. : +48 (68) 388 45 73
fax : +48 (68) 388 45 73
e-mail: nadodrze@nadodrze.pl